Upptäck naturen 

Om discgolfbanan

Hur kom Discgolfbanan till?


Iden kom från Jan Wahlén som genom Lädubro Utvecklingsbolag sökte pengar från LUB/GUBIS 2021.

Vi beviljades 20 000 kr och kunde då gå vidare i planeringen. För att få ett tillräckligt stor budget startades en discgolfförening som då kunde söka pengar hos RF och Gotlands idrottsförbund. Lärbro Discgolfförening startade 31 maj 2021. Under vintern röjdes skog och mark och Tees byggdes och sattes ut. Korgar konstgräs och skyltar beställdes och sattes upp lagom till invigningen den 11 maj 2022.

Vem är den till för?


Den är öppen för alla och den är avgiftfri då vi vill bidra till folkhälsan och rörelseglädjen och att sprida discgolfen till alla. Sen tar vi gärna emot frivilliga bidrag för att hålla banan och verksamheten igång och även till att utveckla banan. Den är öppen året runt men kan periodvis vara lite blöt.

Vart hittar du banan?


Banan ligger lite norr om Lärbro och det finns skylt vid väg 148. Googlekarta

Nu börjar utbyggnaden till 18 hål!


Nu har vi påbörjat arbetet med att röja och planera för de kommande 9 hålen. Vi har mycket jobb framför oss och behöver också få in lite mer pengar för att klara utbyggnaden. Du som företagare kan köpa sponsorplats på banan för att stötta oss. Alla kommande 9 hålen är inte helt klra gällande placering utan vi jobbar fram hål för hål så det blir genomtänkt och bra.

Banan finns på